Společenství vlastníků Feřtekova 538-548

Aktuality
Co dělat když
Dokumenty Zápisy ze shromáždění Zápisy z jednání výboru Projekty Stanovy SVJ Domovní řád Pojistná smlouva Allianz Energetický štítek Plány domu
Kontakty Společenství vlastníků Výbor Kontrolní komise Správní firma Domovník Havarijní služby a výtahy
Odkazy Stavba v katastru nemovitostí Pozemek v katastru nemovitostí Obchodní rejstřík
BD FEBYT

Vyvážení otopné soustavy

Vladimír Kosek, 3. 12. 2019
 

V pondělí 16. prosince 2019 od 8,00 do 17,00 proběhne vyvážení otopné soustavy. Žádám všechny vlastníky o spolupráci – nastavení všech hlavic do polohy 5 a to 15. prosince odpoledne.

Podmínkou pro správné vyvážení soustavy je, že dům trochu vychladne, proto bude v neděli 15. prosince 2019 v 15,00 vypnuto topení. Zapnutí topné soustavy bude provedeno po ukončení jejího vyvážení.

O této akci budete ještě informování prostřednictvím vývěsek v domech.

Ještě jednou všechny žádám o spolupráci. Pokud nebudeme mít soustavu správně vyváženou, budeme za teplo utrácet více peněz, než musíme.

Děkuji

Za výbor SVJ

V.Kosek

Havarie vody v 546

Vladimír Kosek, 10. 11. 2019
Z technickych duvodu byl uzavren privod studené i teplé vody. Havárie byla odstraněna dnes v 16:30
V.Kosek

Dočasné omezení parkování v ulici Feřtekova

Vladimír Kosek, 5. 11. 2019

Vážení vlastníci,

prosím věnujte pozornost přiloženým souborům z MČ P8. Upozorňuji, že SVJ Feřtekova není investorem této akce.

1. etapa v termínu 18.11.–27.11.2019
V první etapě bude uzavřen celý pravý jízdní pruh vozovky Feřtekova ve směru z centra, a to od křižovatky s ulicí Cafourkova s návazností na opravený úsek vozovky Zhořelecká v roce 2018, až za přechod pro chodce situovaný za obratištěm autobusů v ulici Feřtekova.
Vjezd a výjezd do ulice Cafourkova nebude možný. Vozovka Feřtekova zůstane průjezdná ve směru z centra pro osobní automobily i pro autobusovou dopravu, a to levým jízdním pruhem. V opačném směru vede objízdná trasa ulicemi Dolákova a Řešovská.

2. etapa v termínu 27.11.–05.12.2019
Ve druhé etapě bude uzavřena točna pro autobusy a levý jízdní pruh od vjezdu na parkoviště v křižovatce s ulicí Cafourkova až za přechod pro chodce za obratištěm autobusů v ulici Feřtekova. Vjezd i výjezd do ulice Cafourkova bude bez omezení. Náhradní autobusové výstupní a nástupní zastávky budou v ulici Feřtekova, a to před koncem opravovaného úseku. Objízdná trasa povede ulicí Řešovská.

OOP

1. etapa

2. etapa

S pozdravem

V.Kosek 

Oprava ulice Cafourkova

Vladimír Kosek, 7. 10. 2019
 
Vážení vlastníci,
níže najdete informace o opravě ulice Cafourkova.
S pozdravem
V.Kosek

Při realizaci koordinovaných staveb TSK a PVS byly zjištěny závady v podloží vozovky nezaviněné ani jedním investorem. Zřejmě se jedná o nesourodé podloží již z dob výstavby sídliště. Byl proveden kontrolní georadar, který definoval kaverny. Ten bude nyní doplněn o dynamické penetrační zkoušky. Na základě vyhodnocení výše uvedených laboratorních zkoušek bude určen postup opravy. TSK dokončí do 15.10.2019 západní chodník a zajistí provizorní přístupy do objektů, PVS bude po vydání příslušných rozhodnutí pokračovat v ražbě kanalizace. 

Od 16. října 2019 bude ul. Cafourkova obousměrně průjezdná po vyfrézované komunikaci. Na stávající komunikaci budou vybudovány nájezdy, rychlost bude snížena na 30 Km/hod. Komunikace Dolákova se vrací do původního jednosměrného režimu. Tento zimní režim bude trvat do konce března 2020 a následně bude provedena úprava tělesa komunikace dle návrhu projektanta na základě provedených zkoušek a akce bude ukončena. Současné povolení ke Zvláštnímu užívání komunikace je odborem dopravy povoleno do 30. dubna 2020.

Výsledek shromáždění

Vladimír Kosek, 29. 9. 2019
Vážení vlastníci,

dovolte mi poděkovat Vám za účast na shromáždění. Včetně plných mocí se účast blížila 70%.
Shrnuji výsledky projednávaných bodů:
- účetní závěrka 2018 schválena
- nový člen a nový náhradník výboru - schváleni
- řádná i mimořádná odměna členům výboru a kontrolní komise - schváleny
- návrh na spojení projektů Zateplení sev. ložnic, rekonstrukce vchodů a chodníků a rekonstrukce interiérů - schválen
- mandát zástupcům výboru k podpisu smlouvy o věcném břemenu - schválen
- zrušení instalace dveří v přízemí za schránkami - schváleno
- návrh vlastníka na změnu stanov - neschválen

Podrobnější informace budou samozřejmě uvedeny v zápisu z jednání.
Ještě jednou děkuji za Vaši účast.

Za výbor SVJ
V.Kosek, předseda

Shromáždění - 26. 9. 2019

Vladimír Kosek, 24. 9. 2019

Vážení vlastníci,

dovoluji si Vás požádat o co největší účast, případně o předání plné moci (sousedům, členům výboru, jiným osobám - viz článek níže). Pro další chod SVJ je bezpodmínečně nutné, abychom se tentokrát sešli.

Děkuji

V.Kosek

Stav projektu - zateplení severních ložnic k 10/9/2019

Vladimír Kosek, 10. 9. 2019
Vážení vlastníci,

zde je informace o aktuálním stavu. V současnosti probíhá zakrývání vaty vysokopevnostními deskami. Tyto práce jsou hotovy ve vchodu 538 a v polovině pater 539. Dále probíhá instalace omítky na severní straně - zednické začištění po demontáži suchovodů.
V průběhu září by měly být namontovány desky ve vchodech 539 a 540 a práce by měly začít ve vchodu 541.
Více k tomuto tématu na shromáždění.

Za výbor SVJ
V.Kosek

Shromážení - 26. 9. 2019 od 19:00

Vladimír Kosek, 8. 9. 2019

Vážení vlastníci,


opakované shromáždění v roce 2019 se bude konat výše uvedeného data opět ve školní jídelně ZŠ Dolákova. Více v pozvánce a dalších podkladech.

Pozvánka

Plná moc (docx verze)

Podklad k bodu 7

Podklad k bodu 9

Podklad k bodu 10


Pozvánky byly vyvěšeny ve všech vchodech. Žádáme vlastníky, aby tyto pozvánky z nástěnek neodnášeli (jak se již někde stalo).

Za Výbor SVJ

V.Kosek

Služby domovníka

Vladimír Kosek, 30. 8. 2019

Vážení vlastníci,

jménem výboru SVJ Vás žádám o pomoc. Náš dlouholetý domovník se rozhodl ukončit pracovní činnost pro naše SVJ k 30.9.2019. Pokud víte o někom, kdo by tuto činnost chtěl a uměl vykonávat, prosím informujte nás na svj@fertekova.info.

Děkujeme

Za Výbor SVJ

V.Kosek

Blokové čištění ulic a odstávka teplé vody

Vladimír Kosek, 25. 8. 2019
Vážení vlastníci,
připomínáme, že druhá odstávka teplé vody v ulici Feřtekova je plánována od 26/8 do 29/8.
Dále Vás informujeme, že plánované blokové čištění ulice Feřtekova proběhne 11/9/2019.
Za Výbor SVJ
V.Kosek
Archiv
 
 Starší  >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Stará verze webu |
© 2015-2019, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548