Společenství vlastníků Feřtekova 538-548

Aktuality
Co dělat když
Dokumenty Zápisy ze shromáždění Zápisy z jednání výboru Projekty Stanovy SVJ Domovní řád Pojistná smlouva Allianz Energetický štítek Plány domu
Kontakty Společenství vlastníků Výbor Kontrolní komise Správní firma Domovník Havarijní služby a výtahy
Odkazy Stavba v katastru nemovitostí Pozemek v katastru nemovitostí Obchodní rejstřík
BD FEBYT

Nová pravidla pro plné moci na shromáždění

Markéta Růžičková, 01. 10. 2014
Vážení vlastníci,
upozorňujeme, že dne 14. 10. 2014 se koná shromáždění vlastníků, na kterém je velmi důležitá vaše účast. Budou se mimo jiné schvalovat nové stanovy společenství a rekonstrukce elektrorozvodů v domě.
Nový občanský zákoník mění pravidla pro zastupování na základě plných mocí:- Manželé (společné jmění manželů, podílové spoluvlastnictví), z nichž jeden se shromáždění zúčastní, musí přinést plnou moc od druhého z manželů.- Manželé, kteří nemohou přijít, vyplní OBA plnou moc na třetí osobu (soused, člen výboru atd.).- Stejné platí i pro spoluvlastníky jednotky, např. otec/dcera nebo sourozenci atd.
Vzory plných mocí:SVJ_Plna_moc_shromazdeni_141014SVJ_plna_moc_dva_vlastnici_shromazdeni_141014
Výbor Společenství Feřtekova 538-548

U P O Z O R N Ě N Í P R O V L A S T N Í K Y

Upozorňujeme, že dne 14. 10. 2014 se koná shromáždění vlastníků, na kterém je velmi důležitá vaše účast. Budou se mimo jiné schvalovat nové stanovy společenství a rekonstrukce elektrorozvodů v domě.

Nový občanský zákoník mění pravidla pro zastupování na základě plných mocí:

  • Manželé (společné jmění manželů, podílové spoluvlastnictví), z nichž jeden se shromáždění zúčastní, musí přinést plnou moc od druhého z manželů.

  • Manželé, kteří nemohou přijít, vyplní OBA plnou moc na třetí osobu (soused, člen výboru atd.).

  • Stejné platí i pro spoluvlastníky jednotky, např. otec/dcera nebo sourozenci atd.

Výbor Společenství Feřtekova 538-548

Pozvánka na shromáždění vlastníků + plná moc

Markéta Růžičková, 19. 09. 2014
Vážení vlastníci,
výbor Společenství Feřtekova 538-548 vás zve na shromáždění vlastníků, které se uskuteční v úterý 14. října 2014 v jídelně ZŠ Dolákova č. 555 v 19.00. Prezence začíná v 18.30.
Podrobnosti zde: SVJ_Pozvanka_shromazdeni_141014
nebudete-li se moci zúčastnit, vyplňte prosím plnou moc (SVJ_Plna_moc_shromazdeni_141014), případně se obraťte na výbor, který vám doporučí, koho zmocnit.

Připomínky k dokumentům SVJ - do 8. září 2014

Markéta Růžičková, 06. 09. 2014
Vážení vlastníci,
dovolujeme si vás upozornit, že do 8. září 2014 můžete na výbor Společenství Feřtekova 538 – 548 směřovat své připomínky k návrhu nových stanov (včetně upraveného domovního řádu) a příkazní smlouvy (smlouva se správcovskou firmou M.A.N., spol. s r.o.).
Tyto dokumenty vám byly 29. srpna 2014 vhozeny do schránek a zaslány emailem. Své reakce posílejte na adresu svj@fertekova.info nebo vhoďte do schránek SVJve vchodech 540, 543, 544 a 548. V písemné formě je také můžete osobně předat na úředních hodinách SVJ, a to 9. září 2014 od 18 do 19 hodin.
Stanovy a příkazní smlouvu budou vlastníci schvalovat na shromáždění 14. října 2014. Nový návrh stanov a příkazní smlouvy, upravený na základě připomínek ve spolupráci s právničkou Mgr. Sedláčkovou, obdržíte zhruba v polovině září 2014 spolu s pozvánkou na shromáždění.
Na konci září chystáme také mimořádné úřední hodiny (o jejich přesném termínu budeme co nejdříve informovat), na kterých se vlastníci mohou zeptat na cokoli k předkládaným dokumentům. Cestou předběžných připomínek a včasného vysvětlování se chceme vyhnout vleklé a zbytečně podrobné diskusi na samotném shromáždění 14. října 2014. Čas notářky, jejíž účast je zde nutná, bude SVJ platit.
Výbor Společenství Feřtekova 538 - 548

Úřední hodiny SVJ o prázdninách

Markéta Růžičková, 10. 06. 2014
Úřední hodiny SVJ o letních prázdninách budou ve dnech 15. července a 12. srpna, vždy od 18 do 19 hodin.

Letní odstávka teplé vody

Markéta Růžičková, 10. 06. 2014
Plánovaná letní odstávka teplé vody bude letos

Výsledky reklamace PVK

Markéta Růžičková, 21. 05. 2014
Vážení vlastníci,
jak jsme sdělovali v Informaci z jednání výboru z března a dubna 2014 a také obsáhle na Shromáždění vlastníků jednotek 6. května 2014, rozdíl ve fakturaci vodného mezi vodoměry ISTA a Pražskými vodovody a kanalizacemi (PVK) činí 400 000 Kč. Na doporučení správní firmy MAN nechal Výbor Společenství vodoměry PVK reklamovat.
Jedná se o tyto vchody:538, 540, 543, 544, 546, 547, 548.
Reklamace vodoměrů byla uznána v těchto dvou vchodech:538Konečný stav odebraného vodoměru bude ponížen o 33 m3. Jelikož od poslední fakturace do výměny vodoměru ještě nebylo provedeno vyúčtování, dojde ke snížení u tohoto množství. Tzn. Fakturace bude do 12.3.2014 do stavu 9918 m3, skutečný stav byl 9951 m3.544Konečný stav odebraného vodoměru bude ponížen o 124 m3. Tzn. Fakturace bude do 12.3.2014 do stavu 3216 m3, skutečný stav byl 3340 m3.
Viz podrobně zde: (Protokoly_Feřtekova)
Zbývající vodoměry byly přezkoušeny a vyhodnoceny jako vyhovující, reklamace tedy nebyla uznána (podrobněProtokoly_Feřtekova_vyhovujici_neuznane). Výbor Společenství také objednal mimořádný odečet vodoměrů ISTA k 30. 6. 2014 (cena: 7,20 Kč bez DPH/vodoměr + zpracování, tj. cca 5.000 Kč na dům). Tento odečet se bude nadále provádět pravidelně, tak aby bylo možné včas případný rozdíl ve ve fakturaci zjistit dříve. Odečty tedy budou realizovány každý rok k 30. 6. a k 31. 12.
Porovnání spotřeby v období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 (Porovnání_spotřeby_2013)

Daň z nemovitosti

Jaroslav Benkovský, 13. 05. 2014
Volal jsem na Finanční úřad pro Prahu 8 a pan Šimek mi sdělil, že by složenky s vyměřenou daní z nemovitostí měly letos přijít. Upozorňujeme vlastníky, že daň je potřeba zaplatit nejpozději do konce května.
Pokud získám nové informace, přidám je do tohoto příspěvku.
Rostislav Caha
předseda

Podklady pro Shromáždění

Jaroslav Benkovský, 06. 05. 2014
Plán oprav
Zpráva o hospodaření 2013

Shromáždění vlastníků - již v úterý 6. května v 19 hodin

Markéta Růžičková, 04. 05. 2014
Vážení vlastníci,
připomínáme Vám, že se v úterý 6. 5. 2014, v 19h koná shromáždění vlastníků jednotek, v jídelně Základní školy Dolákova 555.
Dovolujeme si Vás požádat o co nejvyšší účast!K projednání bodu č. 6. Plán oprav ( rekonstrukce elektroinstalace + další akce) je zapotřebí souhlasu nejméně 3/4 (tříčtvrtinové) většiny VŠECH vlastníků. Bez potřebného souhlasu nebude možné v rekonstrukci elektroinstalace a dalších větších investicích pokračovat.
Pokud se nemůžete zúčastnit osobně, prosíme, udělte plnou moc jinému členovi společenství nebo třetí osobě k zastupování na shromáždění - plná moc Vám byla vhozena do schránky a najdete ji také zde:
plna_moc (doc)
plna_moc (pdf)
Děkujeme.
Výbor SVJ

Shromáždění vlastníků: úterý 6. května 2014 v 19.00

Markéta Růžičková, 19. 04. 2014
Vážení vlastníci,
přečtěte si pozvánku na Shromáždění vlastníků, které se uskuteční v jídelně ZŠ Dolákova v úterý 6. května 2014v 19 hodin. Naléhavě prosíme o účast - je třeba schválit rozpočet rekonstrukce elektroinstalace - více v pozvánce: Shromazdeni2014
Archiv
 
< Novější
 Starší  >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Stará verze webu |
© 2015-2019, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548