Stáhnout PDF

Certifikát oken

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH AGC Glass Europe - Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve - Belgium 44.4 Stratobel 2x Planibel Clearlite Vrstvená skla a vrstvená bezpečnostní skla určená k použití do budov a stavebních konstrukcí AGC Glass Europe - Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve - Belgium EN 14449:2005 + AC:2005 NB 0074 0336 0402 0432 0474 0497 0589 0620 0672 0679 0749 0757 0761 0833 1080 1121 1136<br / >1154 1173 1174 1234 1314 1322 1343 1390 1391 1394 1396 1488 1643 1694 1717 1750 1812 2531 Základní charakteristiky AVCP systems Vlastnost Požární bezpečnost Požární odolnost 1 NPD Reakce na oheň 3, 4 NPD Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru 3, 4 NPD Bezpečnost při užívání Odolnost proti střelám 1 NPD Odolnost proti výbuchu 1 NPD Odolnost proti násilnému vniknutí 3 P3A - P4A Odolnost proti kyvadlovému nárazu 3 1B1 Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům 4 NPD Odolnost proti větru, sněhu trvalému a vyvolanému zatížení 4 NPD Ochrana proti hluku Přímá vzduchová neprůzvučnost 3 NPD Termické vlastnosti Declared emissivity 3 NPD Tepelné vlastnosti (EN 673): Koeficient Ug (W/(m².K)) 3 5.4 Vlastnosti záření Světelný činitel prostupu 3 89 Světelný činitel odrazu 3 8 Tepelné vlastnosti Činitel prostupu přímého slunečního záření 3 74 Činitel odrazu přímého slunečního záření 3 7 Celkový činitel prostupu sluneční energie 3 79 Životnost 3 PASS NPD = No Performance Determined (Vlastnosti neuvedeny) Vlastnost výrobku uvedená je ve shodě s vlastností uvedenou. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Jméno a funkce Místo a datum vydání Podpis E. Ceriani Primary Sales & Strategic Marketing Director Building Louvain-la-Neuve 08/12/2015 CE_FCL_44_4 Page1
© 2015-2022, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru