Stáhnout PDF Stáhnout DOC

Zápis technického dozoru 15. 3. 2016

Společenství vlastníků Feřtekova 538–548
IČ: 289 96
se sídlem: Praha 8, Feřtekova 540, PSČ 181 00.
Zapsané v RSVJ u MS v Praze, oddíl S, vložka 10 926,
zastoupené: Martou Brettlovou, předsedkyní výboru a Miroslavem Andrlem, místopředsedou výboru
Věc: kontrola provádění výměny výplní otvorů na objektu Feřtekova 546, 547, 548
  1. kontrola kompletnosti dodaných výplní
  2. kontrola poškození skleněných výplní oken a dveří
  3. kontrola osazení a zčištění výplní do otvorů
  4. kontrola funkce obvodových zámků oken a dveří (čistota, seřízení a požadovaná funkčnost - vyklápění atd.)
  5. kontrola obvodových gumových těsnění oken a dveří
  6. kontrola napojení na stávající parapet
  7. kontrola případného mechanického poškození okenních rámů
  8. kontrola odvozu sutě a původních dřevěných výplní otvorů
  9. kontrola hrubého úklidu na stavbě
Práce proběhly v termínu dle SOD a jsou provedeny v dobré kvalitě.
TDI Schwarz Vladimír
© 2015-2024, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru