Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 12. 4. 2016

Svítidla zatím ještě nedorazila, avšak jsou již údajně na cestě od výrobce. Dodavatel zatím pokračuje v přepojování bytových jednotek. Přepojeny jsou již kompletně domovní vchody 539 a 540. Ve vchodě 538 je přepojování bytů v prvotní fázi.
Dále probíhají drobné dodělávky rozvodu nových instalací na chodbách a schodištích.
Bohužel z důvodu pozastavení dodávky nových svítidel, je potřebné prozatím ponechat svítidla původní a není tak možné provádět demontáže a následné začištění lištovaných osvětlovacích okruhů na schodištích a chodbách.
AD dále projednal nátěry dvířek ve fasádě pod novými pojistkovými skříněmi. Doporučuji realizovat ochranný nátěr pouze v rozsahu provedeného vzorku ve vchodu 539, tedy z venkovní strany. Dvířka není snadné otevřít, ale především se obávám problémů spojených s opětovným řádným uzavřením, jeho zabezpečením a utěsněním.
Jedná se o prostor neměřených rozvodů distribuční sítě PRE, do jehož uzavírání bychom neměli zasahovat jiným opatřením (např. šroubovými spoji v případě nemožnosti opětovného řádného uzavření.)
© 2015-2022, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru