Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 16. 2. 2016

V týdnu nadále prováděl dodavatel postupné přepojování bytových jednotek ve II. sekci na nové elektrorozvody dle harmonogramu domluveného s jednotlivými nájemníky, návazně postupuje zaklápění SDK kastlíků.
V sekci jedna byly provedeny závěrečné přípravné práce ve vchodě 540 před výměnou domovní přípojky a patrových rozvaděčů měření, plánovanou na 8. týden.
Firma Energo postupně dokončuje výměnu hlavních pojistkových skříní před jedntl.domovními vchody, včetně zednického zapravení původních nik v okolí nových skříní o menších rozměrech.
Dle konzultace bude finální fází provedena v okolí nových skříní oprava fasády se snahou maximálního přiblížení ke stávajícímu odstínu a struktůře fasády objektu.
© 2015-2024, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru