Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 2. 2. 2016

Kontrola stavby provedena v úterý 2. 2. a následně ve čtvrtek 4. 2. 2016.
V sekci II. postupuje montáž konstrukcí SDK ve stoupacích trasách - schází pouze 5. patra, kde jsou doposud ještě nepřemístěné původní skříně UPC.
Páteřně jsou provedeny kabel. rozvody silnoproudu (napájení odběrných míst i režie domu) i slaboproudu (data, UPC, STA, TEL, DT). Ve vchodě 541 je již osazena nová UR skříň pevných telefonních linek pro sekci II.
Na 8. 2. je plánované přepojování UPC na nové rozvody.
V domovní sekci I. pokračují práce v suterénu - výměna elektroinstalace a montáž nových páteřních kabel. tras. Z důvodu níže položených původních trubkovodů TOP a vody bylo provedeno upřesnění pozic nouzových svítidel. V nadzemních podlažích jsou připravovány vodorovné prostupy a osazovány kabelové příchytky v trasách nově plánovaných vedení.
AD se stavbyvedoucím, p. Kobesem projednával upřesnění montáží OSV v zázemí kanceláře SVJ a napájení zásuvkových rozvodů v kanceláři a zázemí SVJ.
Na úterý 9. 2. je domluvena konzultace AD s paní Brettlovou v místě stavby, týkající se upřesnění koncepce a provedení elektroinstalace v kanceláři a zázemí SVJ.
© 2015-2022, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru