Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 2. 5. 2016

V tomto týdnu, v pondělí 2. 5. 2016 byla zhotovitelem předána dokončená sekce II. - vchody 541 až 543.
Drobné zjištěné závady zhotovitel neprodleně odstranil. V rámci prohlídky stavby bylo mapováno technické provedení zakončení odtahového potrubí odvětrání schodiště a chodeb před byty. Výústky jsou až na střeše střešních nástaveb (strojoven výtahů), které nemají vlastní přístupový žebřík. Za přítomnosti správce pana Mengera byla projednávána nutnost tohoto řešení - tedy zjištění rozměrů výústek potrubí a řešení výměny výfukových mřížek, které zabrání přístupu ptactva do potrubí.
V rámci předání potvrdil pan Ploc celkovou rozpracovanost v I. sekci v mírném předstihu, s tím, že v následujícím týdnu by rád stanovil předpokládaný termín konečného předání díla. Práce nyní probíhají v sekci I. - vchody 538 až 540. Zde nyní probíhají práce na jednotlivých podlažích, páteřní rozvody a napojení jsou dokončené.
Zhotovitel plánuje s ohledem na současný stav realizace předání díla do konce května 2016.
© 2015-2024, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru