Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 21. 4. 2016

Podle nejnovějších informací dodavatele, mají objednaná svítidla dorazit 25. 4. Práce zatím pokračují v domovní sekci I. Probíhá přepojování bytů na nové instalace v posledním domovním vchodě - 538. Dopojují se instalace ve společných prostorech s následným záklopem SDK povrchů.
V sekci I. jsou centrálně dopojovány v suterénu sdělovací vedení.
Byla dokončena celková oprava motorů a ventilátorů odvětrávacího systému domovních schodišť ve všech vchodech.
Systém je celkově zprovozněný. Avšak z celkové prohlídky vyplynuly závady na nasávacích a výfukových VZD potrubích. Doporučuji SVJ nastartovat odstranění těchto závad, včetně stanovení termínů. Předpokládám, že zprůchodnění mřížek nasávacích otvorů může realizovat správce objektu pan Menger.
Nevyhovující stav mřížek na výfukových otvorech by mohl správce minimálně zmapovat, jako přípravu pro rozhodnutí - opravit, nebo vyměnit, vlastními silami, nebo specializovanou firmou.
© 2015-2022, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru