Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 24. 11. 2015

AD vykonal prohlídku stavby v úterý a ve čtvrtek (24. 11. a 26. 11. 2015). Provedeno ověření stavu prováděných prací v sekci IV. a II. V sekci IV. jsou utěsněny patrové prostupy, vchod 548 - kromě ZV tlačítek a VZT tlačítek je dokončena kompletace, ve vchodě 547 postupuje osazování montážních dvířek do SDK záklopů a schází dokončení montáží nouzových svítidel.
Ve vchodě 546 postupuje montáž SDK záklopů před byty, následně montážní dvířka a nouzová svítidla.
Ve IV. sekci celkově probíhá začišťování stěn po demontážích původních lištových rozvodů a po montáži nových kabelových vedení. SDK předstěny u výtahu a v přízemí jsou před dokončením.
V sekci II. probíhá montáž horizontálních rozvodů na jedntl. podlažích - silnoproud (bytové přípojky a OSV společných prostor) a trubkovody pro sdělovací vedení.
Datové rozvody si připravují otvory pro montážní dvířka ve stoupací šachtě SDK napravo od patrových rozvaděčů.
V úrovni technického suterénu probíhá montáž páteřní kabelové trasy pro umožnění souběžné montáže nových sdělovacích rozvodů od samostatných poskytovatelů.
AD potvrdil stavbyvedoucímu p. Kobesovi osazování ZV tlačítka pro byty v přízemí vlevo. S ohledem na vybourávání původních stavebních příček, oddělujících nástupiště výtahu od chodbičky před byty, je osazení ZV tlačítka pro levý byt v místě původně osazených dveří ve vybourávané příčce nelogické, bude zde tedy zachováno ZV tlačítko pouze pro pravý byt přízemí a ZV tlačítko pro levý byt přízemí bude u vstupních dveří zmiňovaného bytu, na straně patrového rozvaděče přízemí.
Příští kontrolní den je potvrzen na termín : čtvrtek 3. 12. 2015 od 8 hod. Místo srazu = přízemí vchod 546.
© 2015-2024, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru