Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 24. 5. 2016

Během pondělí a úterý dokončili pracovníci dodavatele montáže a kompletace svítidel, tlačítek zvonkové signalizace a tlačítek pro odvětrání schodiště na SDK předstěně před vástupištěm výtahu od přízemí po 11. patro v domovním vchodě 538.
Instalace v I. sekci je tak dokončena, rozvaděče písemně označeny u jednotlivých prvků a na dveřích opatřeny výstražnými značkami.
Při mé druhé návštěvě stavby v tomto týdnu - ve čtvrtek - jsem se bohužel nedostal do prostoru suterénu abych ověřil, zda v těchto prostorech jsou dokončeny skutečně veškeré demontáže původní elektroinstalace.
Procházel jsem objekt až po 16. hodině, kdy již nebyli pracovníci dodavatele přítomni a nepodařilo se mi zastihnout správce pana Mengera. Toto ověření bude nutné v rámci předání dokončeného díla v úterý 31. 5. 2016, které se koná od 8 hodin.
© 2015-2022, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru