Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 29. 2. 2016

V devátém týdnu byla provedena výměna hlavního domovního vedení ve vchodě 539.
Výměna hlavního domovního vedení v posledním realizovaném domovním vchodu 538 je naplánována na termíny:
v 11. týdnu - 14. 3. 2016 výluka v 6. až 11. patře,
15. až 17. 3. 2016 výluka v celém domě
17. a 18. 3. 2016 odstavení výtahu.
Souběžně jsou prováděny horizontální kabelové rozvody v I. sekci a návazně po dokončení výměny HDV a patrových skříní jsou instalována stoupací vedení domovních režií NN a trubkovody slaboproudů.
Hlavní pojistkové skříně na fasádě jsou firmou Energo přepojeny, zednické zapravení omítek a fasády v jejich okolí je dokončeno do odstínu blízkého původní fasádě objektu.
AD konzultoval s technikem Energa kompletnost dokončených prací, zednické práce zatím nebyly firmou zkontrolovány, dotaz na nátěr původních - zachovaných - kovových dvířek pod pozicemi pojistkových skříní, zakrývajících neměřený prostor kabelové trasy PRE, přislíbil zodpovědět dotčený technik v nastávajícím týdnu. Potřebuje si ověřit domluvený rozsah prací s rozvodnými závody.
Po upřesnění AD oznámí vyjádření Energa Společenství Feřtekova.
Kontrolní den je potvrzen na termín 17. 3. 2016 od 8 hodin.
Navrhuji sejít se v úvodu kontolního dne před domovním vchodem č. 542, z uliční strany.
© 2015-2022, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru