Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 29. 3. 2016

Výrobce svítidel nedodržel termín dodávky svítidel, která zbývají osadit ve II. sekci. Dodavatel prací intenzivně vyjednává zkrácení vzniklého skluzu v této dodávce.
Prozatím práce pokračují bez prostojů, probíha přepojování bytů v sekci I. na nové kabelové rozvody. Souběžně postupují návazně sádrokartonářské práce.
Prozatím je přislíbený termín dodávky svítidel na 15. 4., v případě dodržení tohoto termínu ze strany výrobce předpokládá firma Elfap možný termín předávání kompletně dokončené domovní sekce č. II. dne 22. 4. 2016. Samozřejmě jedná se v tuto chvíli pouze o předběžný termín, který dodavatel může potvrdit po fyzickém dodání objednaných svítidel.
© 2015-2024, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru