Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 3. 11. 2015

Kontrola stavby byla provedena v úterý 3. 11. a ve čtvrtek 5. 11. 2015.
V tomto týdnu byla provedena výměna HDV, patrových rozvaděčů měření a přípojky výtahu vč. rozvaděče měření výtahu v posledním domovním vchodě sekce IV: (č. 546)
Ve vchodě 548 bylo zahájeno napojování bytů na nové NN přípojky a vývody sdělovacích sítí.
V tomto vchodě bylo zahájeno zaklápění SDK tras na chodbách před byty - od horních pater směrem dolů.
V průchodech sekce IV bylo provedeno vybourání mezipříček - 4. a 8. patro. Ve vchodech 548 a 547 je dokončena montáž nových svítidel umělého OSV a nouzového osvětlení na schodišti a v průchodech, svítidla nejsou osazena před výtahem (až po dokončení SDK záklopu předstěny) a nouzová svítidla u bytů (opět až po zaklopení SDK).
Ve vchodě 547 prováděl Promsat spojkování UPC kabelů.
Ve vchodě 544 (sekce III.) provedl O₂ úpravu zaústění kabelových vývodů do centrálního rozvaděče v suterénu. Kabely jsou nyní uloženy do kabelového plastového žlabu a po estetické stránce se toto provedení mnohem zlepšilo.
Ve vchodě 546 jsou osazena svítidla cca z 50%.
Ve vchodech 547 a 548 bylo ověřeno utěsnění patrových prostupů. Nyní může být zahájeno zaklápění SDK u patrových rozvaděčů měření.
Příští kontrolní den je potvrzen všemi dotčenými stranami na úterý 10. 11. 2015 od 8 hod.
© 2015-2022, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru