Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 3. 12. 2015

Ve čtvrtek 3. 12. byl proveden kontrolní den za účasti zastoupení Společenství vlastníků, dodavatele stavby a AD.
Samostatný zápis z kontrolního dne vypracoval pan Ploc, dodavatel stavby Elfap, s. r. o.
Realizace probíha v mírném předstihu vůči stanovenému harmonogrami realizace díla, dodavatel předpokládá předání dokončené IV. sekce do 18. 12. 2015 (51. týden). Práce budou pokračovat v tomto roce ještě v 52. týdnu, kdy se budou provádět bezhlučné montáže, kompletace a zapojení v sekci II.
Ve IV. sekci jsou dokončovány SDK záklopy a návazně montáže svítidel a finální zprovoznění domovních telefonů, vč. popisu domovních tabel před vchody. AD připomíná doporučení na vizuální kontrolu provedení SDK záklopů ve IV. sekci. O2 bude vyzván k zakrytování kabelových vstupů tel. linek do nového UR rozvaděče ve vchodu 547, současně je nutné provést zákryt kabelové trasy tel. linek na prostupu ze sklepů do nástupiště výtahu /nad tímto UR rozvaděčem/.
V sekci II. pokračují montáže horizontálních rozvodů na jedntl. podlažích - silnoproud (bytové přípojky a OSV společných prostor) a trubkovody pro sdělovací vedení.
V sekci IV. Je po ověření funkčnosti ventilátorů požárního odvětrání zjištěn stav :
funkční je pouze ventilátor vchodu 548, ve vchodech 546 a 547 jsou motory ventilátorů nefunkční. Dodavatel díla prověří optimální řešení - zda oprava motorů, nebo výměna za nový. Tato činnost je víceprací.
Na podkladě navazujících rozvodů datových sítí nových poskytovatelů - požadavek na prostup podhledem před patrovými rozvaděči v 9. patrech - bylo dohodnuto řešení : firma Elfap provede dodávku a instalaci SDK stropního podhledu, zaslepujícího stávající otvor, bez zatmelení, tak aby následně při instalaci datových vedení mohla další firma případně přechodně demontovat desku SDK, či snadno osadit montážní dvířka dle vlastních požadavků a následně provést finální povrchovou úpravu tohoto stropního zákrytu.
Od 53. týdnu (od 28. 12.) budou realizační práce na objektu přerušeny, a pokračovat se bude od 5. 1. 2016.
Dodavatel provádí přípravu na výměnu stoupacích vedení jednotlivých domovních vchodů II. sekce od 3. týdne
Od 53. týdnu (od 28. 12.) budou realizační práce na objektu přerušeny, a pokračovat se bude od 5. 1. 2016.
Dodavatel provádí přípravu na výměnu stoupacích vedení jednotlivých domovních vchodů II. sekce od 3. týdne 2016, kdy realizace budou prováděny postupně 3., 4. a 5. týden. Přesné termíny budou opět písemně vyvěšený v příslušných domovních vchodech II. sekce.
© 2015-2022, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru