Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 8. 12. 2015

Ve dnech 8. a 10. 12. provedena kontrolní činnost na stavbě - sekce IV. a sekce II.
V sekci IV. probíhají závěrečné kompletace svítidel - vchod 546 - svítidla před výtahem a nouzová svítidla před byty. Tyto práce jsou vázané na postup SDK záklopů, které jsou postupně zakončovány.
Celkově v sekci IV. probíhá začišťování omítek po demontáži původní elektroinstalace.
V sekci II. pokračují vodorovné instalace na obytných podlažích a v suterénu.
V úterý proběhne schůzka investora s dodavatelem za účelem projednání změnových listů, toto jednání bude dvoustranné bez účasti AD.
Na čtvrtek je stanoven termín předání sekce IV. - 17. 12. od 8 hod. Doporučuji představitelům investora celkovou prohlídku sekce IV. po stránce kompletnosti zednického zapravení stěn po demontované původní elektroinstalaci - po lištovaných kabel. trasách, po tlačítkových ovladačích OSV a ZV. Dále kompletnost zednického zapravení po PSV bouracích pracích, vázaných na nové ELE rozvody.
Dále na dokončení SDK záklopů kabelových tras.
V době blížících se svátků bude realizace díla probíhat v omezeném režimu, kdy tři dny v 52.týdnu je v plánu pouze osazování svítidel na předvrtané kotvy a jejich zapojování, v následujícím týdnu budou práce přerušeny.
Po dohodě s investorem rovněž AD přeruší na 52. a 53. týden svoji činnost, realizované práce lze ověřit z kraje následujícího měsíce. AD tedy obnoví svoji činnost v 1. týdnu roku 2016 od 4. 1.
© 2015-2022, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru