Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 10. 11. 2015

V úterý 10. 11. proběhl Kontrolní den v plánovaném termínu, zápis z této schůzky je samostatným protokolem vypracovaným panem Plocem, fa Elfap. s. r. o.
Dodavatel je s postupem svých prací v mírném předstihu vůči předloženému harmonogramu realizace díla.
V sekci IV probíhá napojování bytových jednotek na nové přívody. Současně probíhají práce v suterénu sekce II.
V sekci II. byla rovněž zahájena příprava pro nové instalace na chodbách obytných podlaží.
V sekci IV. v návaznosti na postupu elektromontáží pokračuje zaklápění SDK tras na chodbách před byty a byla zahájena montáž SDK předstěn prostorech nástupišť výtahů.
AD předal investorovi nákres oceloplechového zákrytu UPS, upravený dle předešlé dohody.
Na podkladě informace o příkonu el. výzbroje rozvaděče nového poskytovatele datových sítí: 9W. Lze přiblížit roční spotřebu edebrané elektřiny jedním poskytovatelem pro jeden centrální rozvaděč:
El. příkon 10W, nepřetržitý provoz 24 hod. denně, 365 dnů v roce:
Tomuto předpokladu odpovídá navrhovaný způsob el. napájení jednotlivých operátorů, samostatně jištěnými zásuvkami ( předřazené jističe 1x6A ) z režijního podružného rozvaděče umístěného v místnosti s Datovými rozvaděči.
Příští kontrolní den bude upřesněn v návaznosti na postupu prací. roční spotřeba elektřiny 87,6 kWh, což odpovídá ročním finančním nákladům přibližně 440,- Kč
© 2015-2022, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru