Informace a doporučení k seřízené otopné soustavě

Výbor SVJ, 16. 12. 2019
 1. Termostatické hlavice v dobře seřízené soustavě jsou nástrojem k dosažení úspor za teplo při udržení dostatečného tepelného komfortu. Pokud je však budete nesprávně používat, nebude možné těchto úspor dosáhnout a navíc může dojít k snížení tepelného komfortu v některých místnostech.
 2. Používejte rozsah nastavení hlavice od cca 2,7 do 3,5.
 3. Uzavřením hlavice zásadně neušetříte, naopak to může být příčinou nedostatku tepla v sousedních místnostech, protože prostupem tepla přes zeď či dveřmi nutíte „otevřený“ radiátor vytápět i místnosti, ve kterých je radiátor uživatelem uzavřený. Jistá úspora za teplo úplným uzavřením hlavice může nastat pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě. Taková úspora za teplo však bude menší, než si pravděpodobně představujete (viz metodika rozúčtování tepla – každý platí min 80% průměrné spotřeby).
 4. Termostatické hlavice nesmí být zakryté (nábytkem, závěsy, záclonami) nebo ovlivněné teplem jiných spotřebičů, umístěných v jejich bezprostřední blízkosti. V hlavici je teplotní čidlo, které pro správnou funkci, musí mít správnou informaci o skutečné teplotě v místnosti. Zakrytím hlavice zabráníte cirkulaci vzduchu, který se kolem hlavice ohřeje více a hlavice začne dříve zavírat radiátor.
 5. Radiátor nemá být celý teplý. Když radiátorem proudí odshora teplá voda, předává tato voda své teplo do místnosti a postupně chladne. Pokud vše funguje správně, bude radiátor nahoře o 15 – 20°C teplejší.
 6. Teplotní rozdíl mezi krajními žebry nahoře – tedy v levém horním a pravém horním rohu radiátoru, by naopak měl být co nejmenší, obecně do 3 až max. 5°C. To neplatí, pokud termostatická hlavice začíná přivírat průtok do radiátoru. Pokud toto budete chtít vyzkoušet, otočte hlavici na stupeň č. 5 a nechte ji takto 30 minut.
 7. Pokud budou termostatické hlavice používány dle návodu výše, pak bude možné bez problému dosáhnout teplotní komfort 23-24°C. Ze statistik vyplývá, že zvednutí teploty v místnosti o 1°C má za následek zvýšení spotřeby tepla až o 6-8%.
 8. Na konci topné sezóny je doporučeno hlavice otevřít na stupeň č. 5 a ponechat je tak přes celé léto. Prodloužíte tím životnost termostatických hlavic a usnadníte zahájení nové topné sezóny, zejména odvzdušnění soustavy na začátku vytápění.
 9. Otázka případného zavzdušnění radiátorů: Regulací je obecně vždy poněkud potlačena možnost odvzdušňování. Je to z toho důvodu, že regulace spočívá principiálně vždy v přivření otvoru ve ventilech na potřebnou mez a následně jsou průtoky 2x až 5 x, v některých případech však i 10x menší. V tomto důsledku je obtížnější docílit posun vzduchu ze spodních těles do těles horních, které mají odvzdušňovací ventily.
 10. V případě potřeby odvzdušnění napřed nechte svoje termostatické hlavice nastavené na stupeň 5. Pokud to nepomůže, pak nás kontaktujte na svj@fertekova.info pro domluvu na koordinované akci v rámci celého vchodu.

Výbor SVJ

Výběrové řízení na pronájem komůrek

Marta Brettlová, 21. 11. 2020

Vážení vlastníci,

na základě rozhodnutí shromáždění SVJ ze dne 1. 10. 2020 o výstavbě 14 komůrek na spojovacích chodbách ve 4. a 8. patrech domu

Výbor SVJ vyhlásil výběrové řízení na pronájem těchto komůrek.

Podrobnosti výběrového řízení včetně plánku s rozmístěním komůrek a formulář přihlášky, který můžete použít pro podání nabídky naleznete zde:

Výběrové řízení - komůrky,  přihláška (PDF), přihláška (word)


Zápis ze shromáždění vlastníků dne 1. 10. 2020

Marta Brettlová, 30. 10. 2020

Vážení vlastníci,

dnes byl mezi dokumenty SVJ vložen zápis ze shromáždění, které se konalo dne 1. 10. 2020.

S pozdravem

Marta Brettlová, za Výbor SVJ

Odstávka vody - v pondělí 12. 10. 2020

Marta Brettlová, 11. 10. 2020

Vážení vlastníci,

připomínáme, že dne 12.10.2020 od 6:00 proběhne odstávka vody v objektu Feřtekova 538-548 Praha 8. Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v suterénu, v průběhu celého dne nepoteče teplá ani studená voda - včetně večerních hodin.

Děkujeme za pochopení.

Výbor Společenství vlastníků Feřtekova 538-548

Shromáždění 1.10. 2020

Vladimír Kosek, 1. 10. 2020

Vážení vlastníci,

dovoluji si Vás informovat, že dnešní shromáždění bylo usnášeníschopné. Osobně děkuji všem, kteří se zúčastnili, případně předali plnou moc svým sousedům. Jsem velice rád, že zejména projekt rekonstrukce interiérů může pokračovat dál. Úprava rozpočtu z projektu zpracovaném v roce 2015 byla nutná a jsem rád, že shromáždění s návrhy výboru souhlasilo.

Členům výboru v dalším období držím palce a přeju hodně úspěchů při realizaci nastávajících projektů.

S pozdravem

V.Kosek


Výměna vchodových dveří 546 - 548

Marta Brettlová, 15. 9. 2020

Vážení vlastníci,

ve dnech 15. - 17. 9. 2020 bude provedena výměna vchodových dveří v domech 546 - 548 (přední i zadní vchod). Klíče od domu jsou stejné. Po dobu výměny nemusí fungovat elekronické otevírání dveří z bytu.

Děkujeme za pochopení

Za výbor SVJ

Marta Brettlová

Shromáždění vlastníků 1. října 2020

Vladimír Kosek, 10. 9. 2020

Vážení vlastníci,

posílám informaci o shromáždění, které se bude konat 1. října 2020 a to už od 18:30.

Vzhledem k situaci k šířícímu se COVID-19 nám nebylo umožněno sejít se na tradičním místě. Jako náhradní místo jsme zvolili KD Krakov.

V případě, že se nebudete moct zúčastnit, prosíme udělte plnou moc. Je důležité pro pokračování projektu rekonstrukce interiérů, abychom byli usnášeníschopní.

Program zasedání a formulář pro předání plné moci jsou přiloženy. Plnou moc můžete vyplnit i online.

Podklady pro hlasování (chráněny standardním heslem):

Návrh na změnu stanov

Komůrky v průchozích chodbách

Stav peněžních prostředků na účtu

S pozdravem

V.Kosek

Ukončení projektu Regulace otopné soustavy

Vladimír Kosek, 5. 8. 2020

Vážení vlastníci,

posílám informace o ukončení výše uvedeného projektu schváleném shromážděním 2017 a 2018. Jednotlivé nákladové položky jsou k dispozici v přiloženém souboru, který je chráněn standardním heslem.

Za Výbor SVJ

V.Kosek

Ukončení projektu Výměna vodovodních přípojek

Vladimír Kosek, 11. 7. 2020

Vážení vlastníci,

projekt Výměna vodovodních přípojek, schválovaný na shromážděních v letech 2015 a 2017 byl ukončen. Náklady po jednotlivých nákladových celcích jsou přiloženy v souboru.

S pozdravem

V.Kosek

Letní odstávky teplé vody

Vladimír Kosek, 12. 6. 2020

Vážení vlastníci,

letní odstávky teplé vody jsou pro Bohnice na letošní rok plánovány takto:

11.–17.07 2020

26.–29.08.2020

Za výbor SVJ

V.Kosek

Začátek rekonstrukce interiérů - 22. června 2020

Vladimír Kosek, 8. 6. 2020

Vážení vlastníci,

rekonstrukce interiérů v souladu s podepsanou smlouvou začne 22. června 2020 v sekci 546 - 548. Ještě jednou bych chtěl požádat všechny vlastníky, příp. nájemníky v této sekci, na nutnost vyklizení veškerých osobních věcí, které jsou případně umístěny v chodbičkách (kde v souladu s požárními předpisy nemají co dělat).

Zároveň tato rekonstrukce přinese jistá omezení (větší prašnost, omezení používání výtahů, používání pouze jednoho vchodu, atd.) Na tyto záležitosti budete operativně upozorňováni na nástěnkách a ve výtazích (stěny výtahů budou zakryty proti poškození).

Harmonogram prací najdete zde (chráněn standardním heslem).

Za Výbor SVJ

V:Kosek

Rekonstrukce interiérů

Vladimír Kosek, 5. 5. 2020

Vážení vlastníci,

dovoluji si Vás informovat, že dne 30. dubna 2020 byla podepsána smlouva se společností Holborn Group, s.r.o. (IČ: 26429403) na projekt rekonstrukce interiérů. Začátek prací očekáváme v polovině června 2020 v sekci 546 – 548. Žádáme všechny vlastníky o vyklizení chodbiček k bytům a to včetně šachty vzduchotechniky. Konkrétní harmonogram prací bude zveřejněn 14 dnů před začátkem prací.

V rámci projektu dojde k následujícímu: výměna dveří do šachty vzduchotechniky, do chodbičky k bytům, do průchozích chodeb a do kočárkáren, odstranění a nové položení lina jak na schodiště, tak do chodeb, oprava linkrusty, oprava omítek nad linkrustou, položení dlažby do přízemí, výměna vchodových dveří a dlažby před dveřmi ze severní i jižní strany, instalace čistících zón, výměna schránek, výměna požárního potrubí, výmalba prostor, nátěr zábradlí a výměna madel.

Vysoutěžené jednotkové ceny jsou k dispozici zde (stejné heslo jako heslo pro přístup k zápisům z výboru a shromáždění)

Bližší infomace k navrženým materiálům budou k dispozici v průběhu úředních hodin 12. května 2020 (19,00 – 20,00). 

Další termín je stanoven na úterý 19. května a 20. května 2020 od 19,00 - 20,00.

Za výbor SVJ

V. Kosek

Výměna vodoměrných sestav ukončena

Vladimír Kosek, 29. 4. 2020

Vážení vlastníci,

dnes byla dokončena výměna vodoměrných sestav. Výměny proběhly v průběhu března a dubna 2020. Sestavy byly vyměněny, přikotveny ke zdi, příp. ke zdi a podlaze a byly vyměněny vodoměry za nové (týká se vchodů 539- 543, 545-547).

Poptáno bylo ještě ukotvení sestav ve vchodech 544 a 548, které nebyly měněny.

Za výbor SVJ

V:Kosek

Shromáždění vlastníků - oznámení nového termínu

Vladimír Kosek, 17. 4. 2020

Vážení vlastníci,

vzhledem k nejasné situaci ohledně otevření škol výbor rozhodl o přeložení shromáždění vlastníků na čtvrtek 1. října 2020 od 19:00.

Děkujeme za pochopení.

Za výbor SVJ

V.Kosek

Nové termíny pro výměnu vodovodních sestav

Vladimír Kosek, 6. 4. 2020

Vážení vlastníci,

od PVK jsme obdrželi nové termíny pro výměnu vodoměrných sestav.

27.4.2020 vchody 545 a 543

28.4.2020 vchody 542 a 541

29.4.2020 vchody 540 a 539

Ohlášená odstávka vody ve zmíněných vchodech a dnech od 8:00 do 15:00.

Výměna ve vchodech 546 a 547 byla provedena 16.3, vchody 538, 544 a 548 jsou osazeny vyhovujícími sestavami.

Za výbor SVJ

V.Kosek

Výměna vodoměrných soustav (odstávka studené vody) - termíny zrušeny !!!

Marta Brettlová, 16. 3. 2020

Vážení vlastníci,

vzhledem k současné vzniklé krizové situaci PVK pozastavuje s okamžitou platností vyjednané úpravy vodoměrných sestav. Náhradní termín realizace pro vchody 539-543 a vchod 545 bude domluven následně.

Děkujeme za pochopení.

Marta Brettlová, za výbor SVJ

Přerušení dodávky elektřiny - 31. 3.  a 23. 4. 2020

Vladimír Kosek, 10. 3. 2020

Vážení vlastníci,

posílám informaci o přerušení dodávek elektrické energie ve vchodech 544 - 548 ve výše uvedených dnech a to od 8,00 do 15,00. Přerušení dodávek el. energie je způsobeno externí příčinou, na kterou nemá výbor SVJ vliv. Podrobnosti najdete v přiložených souborech.

31.3.2020

23.4.2020

S pozdravem

V.Kosek

Odstávka studené vody

Vladimír Kosek, 27. 2. 2020
Vážení vlastníci,

z důvodu výměny vodovodních sestav dojde v následujících termínech k odstávce studené vody (8,00 - 15,00):
16. března 2020: vchody 547 a 546
17. března 2020: vchody 545 a 543
18. března 2020: vchody 542 a 541
19. března 2020: vchody 540 a 539
Ve vchodech 538, 544 a 548 jsou současné vodoměrné sestavy vyhovující.

Za výbor SVJ
V.Kosek


Termín shromáždění vlastníků - 9. června 2020 od 19,00 

Vladimír Kosek, 27. 2. 2020
Vážení vlastníci,
prosím poznamenejte si termín shromáždění. V případě, že chcete na jednání zařadit nějaké téma, napište na e-mail SVJ a to do 31. března 2020.
Děkujeme.
Za výbor SVJ
V.Kosek

Zateplení severních ložnic - projekt ukončen

Vladimír Kosek, 19. 1. 2020
Vážení vlastníci,

výbor převzal tento projekt k 3.1.2020. Záruky za práci jsou dle smlouvy 7 let. 
Celkové náklady projektu činily 3,43 mil. Kč. Náklady na jednotlivé části projektu, který probíhal od konce března 2019 do prosince 2019, jsou uvedeny v přiloženém souboru.

Soubor s náklady

Za Výbor SVJ
V.Kosek

PF 2020

24. 12. 2019
Přejeme Vám pohodové prožití Vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

S příchodem nového roku Vás opět zveme na přípitek - 1.1.2020, v 0:30h, na hřišti za domem.
(s sebou jako již tradičně dobrou náladu a skleničku ;-))

Výbor Společenství vlastníků Feřtekova 538-548

Informace a doporučení k seřízené otopné soustavě

Vladimír Kosek, 16. 12. 2019
 1. Termostatické hlavice v dobře seřízené soustavě jsou nástrojem k dosažení úspor za teplo při udržení dostatečného tepelného komfortu. Pokud je však budete nesprávně používat, nebude možné těchto úspor dosáhnout a navíc může dojít k snížení tepelného komfortu v některých místnostech.
 2. Používejte rozsah nastavení hlavice od cca 2,7 do 3,5.
 3. Uzavřením hlavice zásadně neušetříte, naopak to může být příčinou nedostatku tepla v sousedních místnostech, protože prostupem tepla přes zeď či dveřmi nutíte „otevřený“ radiátor vytápět i místnosti, ve kterých je radiátor uživatelem uzavřený. Jistá úspora za teplo úplným uzavřením hlavice může nastat pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě. Taková úspora za teplo však bude menší, než si pravděpodobně představujete (viz metodika rozúčtování tepla – každý platí min 80% průměrné spotřeby).
 4. Termostatické hlavice nesmí být zakryté (nábytkem, závěsy, záclonami) nebo ovlivněné teplem jiných spotřebičů, umístěných v jejich bezprostřední blízkosti. V hlavici je teplotní čidlo, které pro správnou funkci, musí mít správnou informaci o skutečné teplotě v místnosti. Zakrytím hlavice zabráníte cirkulaci vzduchu, který se kolem hlavice ohřeje více a hlavice začne dříve zavírat radiátor.
 5. Radiátor nemá být celý teplý. Když radiátorem proudí odshora teplá voda, předává tato voda své teplo do místnosti a postupně chladne. Pokud vše funguje správně, bude radiátor nahoře o 15 – 20°C teplejší.
 6. Teplotní rozdíl mezi krajními žebry nahoře – tedy v levém horním a pravém horním rohu radiátoru, by naopak měl být co nejmenší, obecně do 3 až max. 5°C. To neplatí, pokud termostatická hlavice začíná přivírat průtok do radiátoru. Pokud toto budete chtít vyzkoušet, otočte hlavici na stupeň č. 5 a nechte ji takto 30 minut.
 7. Pokud budou termostatické hlavice používány dle návodu výše, pak bude možné bez problému dosáhnout teplotní komfort 23-24°C. Ze statistik vyplývá, že zvednutí teploty v místnosti o 1°C má za následek zvýšení spotřeby tepla až o 6-8%.
 8. Na konci topné sezóny je doporučeno hlavice otevřít na stupeň č. 5 a ponechat je tak přes celé léto. Prodloužíte tím životnost termostatických hlavic a usnadníte zahájení nové topné sezóny, zejména odvzdušnění soustavy na začátku vytápění.
 9. Otázka případného zavzdušnění radiátorů: Regulací je obecně vždy poněkud potlačena možnost odvzdušňování. Je to z toho důvodu, že regulace spočívá principiálně vždy v přivření otvoru ve ventilech na potřebnou mez a následně jsou průtoky 2x až 5 x, v některých případech však i 10x menší. V tomto důsledku je obtížnější docílit posun vzduchu ze spodních těles do těles horních, které mají odvzdušňovací ventily.
 10. V případě potřeby odvzdušnění napřed nechte svoje termostatické hlavice nastavené na stupeň 5. Pokud to nepomůže, pak nás kontaktujte na svj@fertekova.info pro domluvu na koordinované akci v rámci celého vchodu.

Za výbor SVJ
V.Kosek

Dočasné omezení parkování v ulici Feřtekova

Vladimír Kosek, 5. 11. 2019

Vážení vlastníci,

prosím věnujte pozornost přiloženým souborům z MČ P8. Upozorňuji, že SVJ Feřtekova není investorem této akce.

1. etapa v termínu 18.11.–27.11.2019
V první etapě bude uzavřen celý pravý jízdní pruh vozovky Feřtekova ve směru z centra, a to od křižovatky s ulicí Cafourkova s návazností na opravený úsek vozovky Zhořelecká v roce 2018, až za přechod pro chodce situovaný za obratištěm autobusů v ulici Feřtekova.
Vjezd a výjezd do ulice Cafourkova nebude možný. Vozovka Feřtekova zůstane průjezdná ve směru z centra pro osobní automobily i pro autobusovou dopravu, a to levým jízdním pruhem. V opačném směru vede objízdná trasa ulicemi Dolákova a Řešovská.

2. etapa v termínu 27.11.–05.12.2019
Ve druhé etapě bude uzavřena točna pro autobusy a levý jízdní pruh od vjezdu na parkoviště v křižovatce s ulicí Cafourkova až za přechod pro chodce za obratištěm autobusů v ulici Feřtekova. Vjezd i výjezd do ulice Cafourkova bude bez omezení. Náhradní autobusové výstupní a nástupní zastávky budou v ulici Feřtekova, a to před koncem opravovaného úseku. Objízdná trasa povede ulicí Řešovská.

OOP

1. etapa

2. etapa

S pozdravem

V.Kosek

Oprava ulice Cafourkova

Vladimír Kosek, 7. 10. 2019
Vážení vlastníci,
níže najdete informace o opravě ulice Cafourkova.
S pozdravem
V.Kosek

Při realizaci koordinovaných staveb TSK a PVS byly zjištěny závady v podloží vozovky nezaviněné ani jedním investorem. Zřejmě se jedná o nesourodé podloží již z dob výstavby sídliště. Byl proveden kontrolní georadar, který definoval kaverny. Ten bude nyní doplněn o dynamické penetrační zkoušky. Na základě vyhodnocení výše uvedených laboratorních zkoušek bude určen postup opravy. TSK dokončí do 15.10.2019 západní chodník a zajistí provizorní přístupy do objektů, PVS bude po vydání příslušných rozhodnutí pokračovat v ražbě kanalizace.

Od 16. října 2019 bude ul. Cafourkova obousměrně průjezdná po vyfrézované komunikaci. Na stávající komunikaci budou vybudovány nájezdy, rychlost bude snížena na 30 Km/hod. Komunikace Dolákova se vrací do původního jednosměrného režimu. Tento zimní režim bude trvat do konce března 2020 a následně bude provedena úprava tělesa komunikace dle návrhu projektanta na základě provedených zkoušek a akce bude ukončena. Současné povolení ke Zvláštnímu užívání komunikace je odborem dopravy povoleno do 30. dubna 2020.

Výsledek shromáždění

Vladimír Kosek, 29. 9. 2019
Vážení vlastníci,

dovolte mi poděkovat Vám za účast na shromáždění. Včetně plných mocí se účast blížila 70%.
Shrnuji výsledky projednávaných bodů:
- účetní závěrka 2018 schválena
- nový člen a nový náhradník výboru - schváleni
- řádná i mimořádná odměna členům výboru a kontrolní komise - schváleny
- návrh na spojení projektů Zateplení sev. ložnic, rekonstrukce vchodů a chodníků a rekonstrukce interiérů - schválen
- mandát zástupcům výboru k podpisu smlouvy o věcném břemenu - schválen
- zrušení instalace dveří v přízemí za schránkami - schváleno
- návrh vlastníka na změnu stanov - neschválen

Podrobnější informace budou samozřejmě uvedeny v zápisu z jednání.
Ještě jednou děkuji za Vaši účast.

Za výbor SVJ
V.Kosek, předseda

Zásady zpracování osobních údajů

Marta Brettlová, 1. 9. 2018

V souvislosti s účinností Nařízení Evropské Unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete níže zásady zpracování osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů

Stará verze webu | Přihlášení pro členy výboru
© 2015-2021, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548