Společenství vlastníků Feřtekova 538-548

Aktuality
Co dělat když
Dokumenty Zápisy ze shromáždění Zápisy z jednání výboru Projekty Stanovy SVJ Domovní řád Pojistná smlouva Allianz Energetický štítek Plány domu
Kontakty Společenství vlastníků Výbor Kontrolní komise Správní firma Domovník Havarijní služby a výtahy
Odkazy Stavba v katastru nemovitostí Pozemek v katastru nemovitostí Obchodní rejstřík
BD FEBYT

Zateplení severních ložnic - projekt ukončen

Vladimír Kosek, 19. 1. 2020
Vážení vlastníci,

výbor převzal tento projekt k 3.1.2020. Záruky za práci jsou dle smlouvy 7 let. 
Celkové náklady projektu činily 3,43 mil. Kč. Náklady na jednotlivé části projektu, který probíhal od konce března 2019 do prosince 2019, jsou uvedeny v přiloženém souboru.

Soubor s náklady

Za Výbor SVJ
V.Kosek

PF 2020

24. 12. 2019
Přejeme Vám pohodové prožití Vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

S příchodem nového roku Vás opět zveme na přípitek - 1.1.2020, v 0:30h, na hřišti za domem.
(s sebou jako již tradičně dobrou náladu a skleničku ;-))

Výbor Společenství vlastníků Feřtekova 538-548

Vyvažování otopné soustavy bylo ukončeno

Vladimír Kosek, 16. 12. 2019

Informace a doporučení k seřízené otopné soustavě.

  

1.                  Termostatické hlavice v dobře seřízené soustavě jsou nástrojem k dosažení úspor za teplo při udržení dostatečného tepelného komfortu. Pokud je však budete nesprávně používat, nebude možné těchto úspor dosáhnout a navíc může dojít k snížení tepelného komfortu v některých místnostech.

2.                  Používejte rozsah nastavení hlavice od cca 2,7 do 3,5.

3.                  Uzavřením hlavice zásadně neušetříte, naopak to může být příčinou nedostatku tepla v sousedních místnostech, protože prostupem tepla přes zeď či dveřmi nutíte „otevřený“ radiátor vytápět i místnosti, ve kterých je radiátor uživatelem uzavřený. Jistá úspora za teplo úplným uzavřením hlavice může nastat pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě. Taková úspora za teplo však bude menší, než si pravděpodobně představujete (viz metodika rozúčtování tepla – každý platí min 80% průměrné spotřeby).

4.                  Termostatické hlavice nesmí být zakryté (nábytkem, závěsy, záclonami) nebo ovlivněné teplem jiných spotřebičů, umístěných v jejich bezprostřední blízkosti. V hlavici je teplotní čidlo, které pro správnou funkci, musí mít správnou informaci o skutečné teplotě v místnosti. Zakrytím hlavice zabráníte cirkulaci vzduchu, který se kolem hlavice ohřeje více a hlavice začne dříve zavírat radiátor.

5.                  Radiátor nemá být celý teplý. Když radiátorem proudí odshora teplá voda, předává tato voda své teplo do místnosti a postupně chladne. Pokud vše funguje správně, bude radiátor nahoře o 15 – 20°C teplejší.

6.                  Teplotní rozdíl mezi krajními žebry nahoře – tedy v levém horním a pravém horním rohu radiátoru, by naopak měl být co nejmenší, obecně do 3 až max. 5°C. To neplatí, pokud termostatická hlavice začíná přivírat průtok do radiátoru. Pokud toto budete chtít vyzkoušet, otočte hlavici na stupeň č. 5 a nechte ji takto 30 minut.

7.                  Pokud budou termostatické hlavice používány dle návodu výše, pak bude možné bez problému dosáhnout teplotní komfort 23-24°C. Ze statistik vyplývá, že zvednutí teploty v místnosti o 1°C má za následek zvýšení spotřeby tepla až o 6-8%.

8.                  Na konci topné sezóny je doporučeno hlavice otevřít na stupeň č. 5 a ponechat je tak přes celé léto. Prodloužíte tím životnost termostatických hlavic a usnadníte zahájení nové topné sezóny, zejména odvzdušnění soustavy na začátku vytápění.

9.                  Otázka případného zavzdušnění radiátorů: Regulací je obecně vždy poněkud potlačena možnost odvzdušňování. Je to z toho důvodu, že regulace spočívá principiálně vždy v přivření otvoru ve ventilech na potřebnou mez a následně jsou průtoky 2x až 5 x, v některých případech však i 10x menší. V tomto důsledku je obtížnější docílit posun vzduchu ze spodních těles do těles horních, které mají odvzdušňovací ventily.

10.        V případě potřeby odvzdušnění napřed nechte svoje termostatické hlavice nastavené na stupeň 5. Pokud to nepomůže, pak nás kontaktujte na svj@fertekova.info pro domluvu na koordinované akci v rámci celého vchodu.

 

 

Za výbor SVJ

V.Kosek

Vyvážení otopné soustavy

Vladimír Kosek, 3. 12. 2019
 

V pondělí 16. prosince 2019 od 8,00 do 17,00 proběhne vyvážení otopné soustavy. Žádám všechny vlastníky o spolupráci – nastavení všech hlavic do polohy 5 a to 15. prosince odpoledne.

Podmínkou pro správné vyvážení soustavy je, že dům trochu vychladne, proto bude v neděli 15. prosince 2019 v 15,00 vypnuto topení. Zapnutí topné soustavy bude provedeno po ukončení jejího vyvážení.

O této akci budete ještě informování prostřednictvím vývěsek v domech.

Ještě jednou všechny žádám o spolupráci. Pokud nebudeme mít soustavu správně vyváženou, budeme za teplo utrácet více peněz, než musíme.

Děkuji

Za výbor SVJ

V.Kosek

Havarie vody v 546

Vladimír Kosek, 10. 11. 2019
Z technickych duvodu byl uzavren privod studené i teplé vody. Havárie byla odstraněna dnes v 16:30
V.Kosek

Dočasné omezení parkování v ulici Feřtekova

Vladimír Kosek, 5. 11. 2019

Vážení vlastníci,

prosím věnujte pozornost přiloženým souborům z MČ P8. Upozorňuji, že SVJ Feřtekova není investorem této akce.

1. etapa v termínu 18.11.–27.11.2019
V první etapě bude uzavřen celý pravý jízdní pruh vozovky Feřtekova ve směru z centra, a to od křižovatky s ulicí Cafourkova s návazností na opravený úsek vozovky Zhořelecká v roce 2018, až za přechod pro chodce situovaný za obratištěm autobusů v ulici Feřtekova.
Vjezd a výjezd do ulice Cafourkova nebude možný. Vozovka Feřtekova zůstane průjezdná ve směru z centra pro osobní automobily i pro autobusovou dopravu, a to levým jízdním pruhem. V opačném směru vede objízdná trasa ulicemi Dolákova a Řešovská.

2. etapa v termínu 27.11.–05.12.2019
Ve druhé etapě bude uzavřena točna pro autobusy a levý jízdní pruh od vjezdu na parkoviště v křižovatce s ulicí Cafourkova až za přechod pro chodce za obratištěm autobusů v ulici Feřtekova. Vjezd i výjezd do ulice Cafourkova bude bez omezení. Náhradní autobusové výstupní a nástupní zastávky budou v ulici Feřtekova, a to před koncem opravovaného úseku. Objízdná trasa povede ulicí Řešovská.

OOP

1. etapa

2. etapa

S pozdravem

V.Kosek 

Oprava ulice Cafourkova

Vladimír Kosek, 7. 10. 2019
 
Vážení vlastníci,
níže najdete informace o opravě ulice Cafourkova.
S pozdravem
V.Kosek

Při realizaci koordinovaných staveb TSK a PVS byly zjištěny závady v podloží vozovky nezaviněné ani jedním investorem. Zřejmě se jedná o nesourodé podloží již z dob výstavby sídliště. Byl proveden kontrolní georadar, který definoval kaverny. Ten bude nyní doplněn o dynamické penetrační zkoušky. Na základě vyhodnocení výše uvedených laboratorních zkoušek bude určen postup opravy. TSK dokončí do 15.10.2019 západní chodník a zajistí provizorní přístupy do objektů, PVS bude po vydání příslušných rozhodnutí pokračovat v ražbě kanalizace. 

Od 16. října 2019 bude ul. Cafourkova obousměrně průjezdná po vyfrézované komunikaci. Na stávající komunikaci budou vybudovány nájezdy, rychlost bude snížena na 30 Km/hod. Komunikace Dolákova se vrací do původního jednosměrného režimu. Tento zimní režim bude trvat do konce března 2020 a následně bude provedena úprava tělesa komunikace dle návrhu projektanta na základě provedených zkoušek a akce bude ukončena. Současné povolení ke Zvláštnímu užívání komunikace je odborem dopravy povoleno do 30. dubna 2020.

Výsledek shromáždění

Vladimír Kosek, 29. 9. 2019
Vážení vlastníci,

dovolte mi poděkovat Vám za účast na shromáždění. Včetně plných mocí se účast blížila 70%.
Shrnuji výsledky projednávaných bodů:
- účetní závěrka 2018 schválena
- nový člen a nový náhradník výboru - schváleni
- řádná i mimořádná odměna členům výboru a kontrolní komise - schváleny
- návrh na spojení projektů Zateplení sev. ložnic, rekonstrukce vchodů a chodníků a rekonstrukce interiérů - schválen
- mandát zástupcům výboru k podpisu smlouvy o věcném břemenu - schválen
- zrušení instalace dveří v přízemí za schránkami - schváleno
- návrh vlastníka na změnu stanov - neschválen

Podrobnější informace budou samozřejmě uvedeny v zápisu z jednání.
Ještě jednou děkuji za Vaši účast.

Za výbor SVJ
V.Kosek, předseda

Shromáždění - 26. 9. 2019

Vladimír Kosek, 24. 9. 2019

Vážení vlastníci,

dovoluji si Vás požádat o co největší účast, případně o předání plné moci (sousedům, členům výboru, jiným osobám - viz článek níže). Pro další chod SVJ je bezpodmínečně nutné, abychom se tentokrát sešli.

Děkuji

V.Kosek

Stav projektu - zateplení severních ložnic k 10/9/2019

Vladimír Kosek, 10. 9. 2019
Vážení vlastníci,

zde je informace o aktuálním stavu. V současnosti probíhá zakrývání vaty vysokopevnostními deskami. Tyto práce jsou hotovy ve vchodu 538 a v polovině pater 539. Dále probíhá instalace omítky na severní straně - zednické začištění po demontáži suchovodů.
V průběhu září by měly být namontovány desky ve vchodech 539 a 540 a práce by měly začít ve vchodu 541.
Více k tomuto tématu na shromáždění.

Za výbor SVJ
V.Kosek

Archiv
 
 Starší  >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Stará verze webu |
© 2015-2020, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548