Odkazy

ČÚZK
Stavba v katastru nemovitostí
Pozemek v katastru nemovitostí
 
 
OR
Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 v rejstříku SVJ
 
© 2015-2024, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru