Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 10. 5. 2016

S vyjímkou nástupišť výtahů v jednotlivých bytových podlažích domovní sekce I. (vchody 538, 539, 540) byla dokončena montáž nových svítidel umělého a nouzového osvětlení. Jsou dokončeny demontáže původní instalace osvětlení a následně bylo provedeno zednické zapravení uvolněných stěn v místě demontované instalace.
Na chodbách před byty jsou dokončené veškeré SDK záklopy, včetně osazení montážních dvířek a zabroušení.
Jsou dokončeny veškeré popisy a označení patrových rozvaděčů, včetně přístrojové náplně.
Z pohledu běžných nájemníků zbývá dokončit kompletaci svítidel, ZV-tlačítek a VZT-tlačítek před výtahy, kde se čeká především na dokončení povrchových úprav SDK předstěn.
Dále zbývá doplnit záložní zdroje pro nouzové osvětlení.
Dodavatel nadále předpokládá konečné předání díla do konce května, ačkoli zatím neupřesnil definitivní termín.
© 2015-2024, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru