Společenství vlastníků Feřtekova 538-548

Aktuality
Co dělat když
Dokumenty Zápisy ze shromáždění Zápisy z jednání výboru Projekty Stanovy SVJ Domovní řád Pojistná smlouva Allianz Energetický štítek Plány domu
Kontakty Společenství vlastníků Výbor Kontrolní komise Správní firma Havarijní služby a výtahy
Odkazy Stavba v katastru nemovitostí Pozemek v katastru nemovitostí Obchodní rejstřík
BD FEBYT
Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 14. 1. 2016

Kontrola stavby provedena v úterý 12. 1. a následně ve čtvrtek 14. 1. 2016.
V sekci II. probíhaly v tomto týdnu plánované výměny patrových rozvaděčů, domovní přípojky a stoupacího hlavního domovního vedení ve vchodu 543.
Práce byly prováděny dle nahlášeného harmonogramu prací, včetně oznámených výluk v dodávce elektřiny.
Ve čtvrtek byla provedena výměna přípojky výtahu z hlavní domovní skříně, včetně výměny samostatného rozvaděče měření ve vstupní chodbě, následně výměna přípojky od elektroměru ke hlavnímu vypínači výtahu ve strojovně výtahu / střešní nástavba.
Práce byly prováděny v souladu s technickými požadavky PRE.
V návaznosti na postupu prací silnoproudého stoupacího páteřního vedení byly instalovány v souběžné trase trubkovody sdělovacích vedení ve stoupací trase s následným zavedením nových kabelových rozvodů UPC, nově směrovaných k dispozici distribučního rozvaděče UPC v suterénu.
V následujícím týdnu proběhnou práce v obdobném rozsahu ve vchodu č. 542.
Na čtvrtý týden je ve vchodu 541 ohlášen totožný rozsah prací:
Termíny výluk elektřiny v rámci výměn HDV a rozvaděčů měření 541 - 25. 1. - výluka 5. až 9. patro, 26. + 27. 1. - výluka celý dům, 28. 1. - výluka výtahu
Termín kontrolního dne byl navržen po dohodě AD a dodavatele na čtvrtek 28. 1. od 8 hod., ze strany investora je ztatím potvrzena účast od paní Brettlové.
Stará verze webu |
© 2015-2020, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548