Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 17. 3. 2016

Instalace jsou ve druhé sekci před dokončením, dodavatel očekává dodávku svítidel od výrobce, po předpokládaném dodání ve 12-tém týdnu zbývá v této sekci osadit zbývající svítidla, záložní zdroje nouzového osvětlení a drobné nedodělky v oblasti zednických zapravení a popisů el. zařízení.
V I. sekci byla dokončena výměna páteřních stoupacích vedení HDV a patrových rozvaděčů měření ve všech třech vchodech, návazně postupuje montáž svislých páteřních rozvodů režie silnoproudu a slaboproudu.
Dále horizontální rozvody na jedntl. podlažích. V nastávajícím týdnu budou zahájena přepojování bytových jednotek na nově instalované rozvody.
Ve čtvrtek 17. 3. 2016 byl proveden kontrolní den za účasti dodavatele montáží, autorského dozoru a čtyř členů výboru Společenství. Samostatný zápis z kontrolního dne vypracoval pan Ploc, fa Elfap s. r. o.
Dodavatel se zavázal provést nátěry kovových dvířek ve fasádě pod pojistkovými skříněmi, vlevo před předními domovními vchody - zakrytování prostoru kabelových vstupů distribuční sítě PRE Distribuce a. s.
Následující kontrolní den bude upřesněn v návaznosti na dodávce svítidel, dokončení sekce II. a stanovení přejímky sekce II. investorem.
AD požádal O2 v zastoupení panem Roubíkem o opravu zakrytování kabelových vedení telefonních linek na vstupech do nových UR skříní ve vchodech 544 a 542 v rámci montáží v domovním vchodě 539 (termín zatím nestanoven). V rámci požadavku byli technikovi O2 zaslány fotografie reklamovaných instalací.
© 2015-2024, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru