Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 17. 5. 2016

V pondělí a úterý byly dokončeny stěrky a zabroušení SDK předstěn před výtahy v nadzemních podlažích domovní sekce I. - vchody 538, 539, 540.
Následně dodavatel provedl na těchto předstěnách v domovních vchodech 540 a 539 kompletaci, osazení a zapojení svítidel, zvonkových tlačítek a tlačítek pro VZT odvětrání schodiště.
Do nastávajícího týdne zbývá uvedený rozsah elektroprací provést v domovním vchodě 538.
Jsou navrženy dva termíny pro konečné předání díla na čtvrtek 26. 5., nebo úterý 31. 5. 2016.
Termín bude upřesněn dle časových možností zúčastněných stran.
© 2015-2024, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru