Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 18. 11. 2015

AD vykonal prohlídku stavby ve středu a v pátek (18. 11. a 20. 11. 2015). V rámci ověření stavu prováděných prací v sekci IV. a II. Provedl fyzické měření vzdáleností sekce I.ve smyslu ověření vzdálenosti trasy datového kabelu od Racku v 540 do nevzdálenějšího bytu 538 v 11. patře.
Spojovací chodba suterén 42m, + trasa v místnosti s Rackem 8m + stoupací trasa 36m + trasa na chodbě v 11. patře 8m. Celkově tedy teoreticky vychází délka vedení 94m.
Od vedoucího stavby pana Kobese, se kterým jsme problém konzultovali, mám skutečnou délku v sekci IV. datového kabelu od Racku k nejvzdálenějšímu bytu právě 94m (přičemž tato sekce je výškově o dvě podlaží nižší, než v případě sekce I.), je to tím, že vedení na celé trase není v ideální přímce a tím se skutečná trasa prodlouží.
Konzultoval jsem následně problém s dodavatelem prací - v zast. p. Plocem. Pan Ploc navrhuje řešení, které nám připadá nejjednodušší - do posledních dvou podlaží (10.a 11.patro) vchodu 538 vést na místo metalických kabelů UTP kabely optické, společnými trubkovody s datovým rozvodem. Cenový rozdíl kabelů je malý.
Nová místnost pro Rack v sekci I. By byla dispozičně možná pouze místnost s hlavním uzávěrem vody vchod 539, kterou s ohledem na prostředí nedoporučuji (hlavní přívod vody).
Jinak veškeré práce probíhají v mírném předstihu, kdy jediným problémem k řešení je uvedená záležitost až v sekci zařazené na konec harmonogramu. Dodavatel zatím nepožadoval v nastávajícím týdnu provedení většího KD, proto navrhuji stanovit KD na další - následující (49) týden.
Postup prací : sekce IV. - vybourávání příček v přízemí u výtahů, dokončování záklopů SDK na chodbách před byty, a předstěn SDK u výtahů (nadzemní patra) a v prostoru schodiště (přízemí).
Následně je dokončována montáž nových svítidel ve společných prostorech.
Probíhá přepojování bytových jednotek na nové přívody.
Následně je dokončována montáž nových svítidel ve společných prostorech.
Probíhá přepojování bytových jednotek na nové přívody.
Jsou dokončené přesuny rozvaděčů UPC a O₂.
V suterénu ještě zbývá dílčí demontáž původní instalace OSV.
V sekci II. - výměna elektroinstalace v suterénech a příprava v nadzemních podlažích - prostupy, kotvy nových vedení na chodbách před byty.
Děmontáže původního nouzového osvětlení. Vybourání mezipříček v průchodech 4. a 8. patro.
© 2015-2022, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru