Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 22. 3. 2016

V návaznosti na výměnu stoupacích vedení HDV včetně patrových rozvaděčů měření a po dokončení instalace nových bytových přípojek ve společných prostorech domovní sekce I. Bylo v této sekci zahájeno přepojování bytových rozvaděčů na nové přípojky dle harmonogramu připraveném dodavatelem individuálním jednáním s nájemníky.
Postupují práce na SDK záklopem a sekce II. je postupně dokončována pro předání kompletního díla. Termín předání bude v nastávajícím týdnu projednávat AD s dodavatelem prací. Navržený termín bude konzultován se členy výboru Společenství.
© 2015-2024, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru