Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 26. 4. 2016

V tomto týdnu, v pondělí 25. 4. 2016 dorazila opožděná zásilka svítidel pro sekci II.
Dodavatel tedy vložil veškeré své kapacity na dokončení montáže nových svítidel, demontáž původních svítidel včetně následného začištění omítek ve vchodech 541 až 543 tak, aby bylo možné předat dokončenou domovní sekci II. v dohodnutém termínu 2. 5. 2016 od 8 hodin.
© 2015-2024, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru