Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 28. 1. 2016

Kontrola stavby provedena v pondělí 25. 1. a následně v rámci kontrolního dne ve čtvrtek 28. 1. 2016.
V sekci II. probíhaly v tomto týdnu plánované výměny patrových rozvaděčů, domovní přípojky a stoupacího hlavního domovního vedení ve vchodu 541, včetně samostatné přípojky výtahu, jeho rozvaděče měření a přípojky od elektroměru ke hlavnímu vypínači výtahu ve strojovně - střešní nástavba. Souběžně byla provedena výměna kabelové přípojky motoru pro ventilátor požárního odvětrání schodiště z horního pole rozvaděče měření výtahu, tj. dispozice vstupní chodba v přízemí, ke svorkovnici motoru, instalovaném ve strojovně výtahu. Následně bude provedena zkouška funkčnosti tohoto původního motoru.
Práce byly prováděny dle nahlášeného harmonogramu prací, včetně oznámených výluk v dodávce elektřiny.
Technické provedení je plně v souladu s technickými požadavky PRE.
V návaznosti na postupu prací silnoproudého stoupacího páteřního vedení byly instalovány v souběžné trase trubkovody sdělovacích vedení ve stoupací trase a následně byly postupně zatahovány koaxiální kabely STA paprskovým způsobem od shora (předpokládaná pozice centrál. rozvaděče STA domovního vchodu na schodišti 9. patro) k jednotlivým bytovým jednotkám. Po ukončení výměny hlavního domovního vedení v celé jeho délce, včetně výměny rozvaděčů měření od přízemí po 9. patro, byla dokončena instalace trubkovodů pro sdělovací vedení v páteřní stoupací trase. Návazně byla zahájena instalace nových kabelových rozvodů UPC od nové pozice distribučního rozvaděče UPC domovního vchodu (suterén pod odvětrávací šachtou) do jednotl. pater.
Jednotlivé nové přípojky UPC firma značí číslem bytu na obou koncích, vlastní zapojení opětovně provede servisní firma UPC v samostatném termínu.
Souběžně s elektroinstalačními pracemi montážními a demontážními postupuje montáž konstrukcí SDK záklopů a předstěn.
Dodavatel avízuje od 1. 2. 2016 zahájení realizace v domovní sekci I. - vchody 538 až 540. Demontáže a montáže OSV v suterénu, včetně montáže páteřních kabelových tras a kabelových tras pro domovní přípojky (OCEP kabelové žlaby). V nadzemních podlažích prostupy pro vodorovná vedení a montáž příchytek v nových kabel. trasách. Výměna jednotlivých domovních stoupaček sekce I. bude zahájena v posledním únorovém týdnu a bude opětovně prováděna postupně v týdenních intervalech.
Zápis z provedeného kontrolního dne je samostatným výtiskem, vyhotoveným panem Plocem (Elfap s. r. o.).
Jsou předjednané termíny přepojování přípojek UPC v sekci II. Pro nájemníky na domovních vývěskách.
Dále bude provedena montáž nové hlavní skříně pevných telefonních linek pro sekci II. V domovním vchodě 542. Na 9. 2. upřesňuje dodavatel ve spolupráci s vytypovanými nájemníky provedení měřících protokolů na nově instalované datové rozvody.
Společenství v nejbližších dnech bude upřesňovat dispozice zásuvkových přístrojů v kanceláři společenství vchod 540. V rámci této kapitoly AD připomíná původně navrhovaný typ zářivkových svítidel pro kancelář SVJ:
Jedná se o zářivková svítidla 2 x 36W, s elektronickým předřadníkem, trubice barvy teplá bílá, rozptylová PC mřížka.
AD žádá paní Brettlovou, zda by bylo možné ponechat jeden výtisk zadávací projektové dokumentace elektroinstalace společných prostor domovní sekce II. u správce pana Mengera, kde by si ji AD mohl vyzvednout pro účely vyhotovení dokumentace skutečného stavu. Děkuji.
© 2015-2022, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru