Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 8. 3. 2016

Postupují práce na instalaci páteřních stoupacích vedení silnoproud a slaboproud ve vchodech 540 a 539.
Návazně na bytových podlažích dokončování vodorovných instalací a montáž konstrukcí SDK záklopů.
V domovním vchodě 538 probíhala příprava na výměnu hlavnícho domovního vedení a patrových rozvaděčů, které budou probíhat v nastávajícím 11-tém týdnu.
Byly dokončeny instalace ve strojovnách výtahů 540 a 539.
AD opakovaně telefonicky konzultoval s technikem Energa, zda firma bude ještě provádět nátěr kovových dvířek ve fasádě pod nově osazenými pojistkovými skříňkami.
Zatím je informace ověřená zmíněným technikem na PRE : nátěr se provádět nebude, avšak pan Saraner, technik Energa Praha si ještě potřebuje ověřit od rozpočtáře zda nátěr firma Energo měla, nebo neměla v rozpočtu, rozpočtář se má zítra vrátit z dovolené. Definitivní verzi provedení nátěru firmou Energo budu rozhodně znát nejpozději do termínu kontrolního dne, který se koná ve čtvrtek 17. 3. 2016.
Zde se případně může projednat provedení nátěru firmou Elfap, v případě záporné odpovědí Energa.
Dále jsme s dodavatelem projednávali požadavek Společenství, vyjádřený až dodatkem projektu, tím je sloučení původního samostatného měření kanceláře Společenství do měření režie domu, samostatnému rozvaděči kanceláře bude předřazen podružný elektroměr pro interní potřeby Společenství. Prosím o potvrzení tohoto požadavku.
© 2015-2024, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru