Společenství vlastníků Feřtekova 538-548

Aktuality
Co dělat když
Dokumenty Zápisy ze shromáždění Zápisy z jednání výboru Projekty Stanovy SVJ Domovní řád Pojistná smlouva Allianz Energetický štítek Plány domu
Kontakty Společenství vlastníků Výbor Kontrolní komise Správní firma Havarijní služby a výtahy
Odkazy Stavba v katastru nemovitostí Pozemek v katastru nemovitostí Obchodní rejstřík
BD FEBYT
Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 9. 2. 2016

V rámci provádění kontrol bylo v úterý 9. 2. uskutečněno jednání se zástupci společenství za účelem upřesnění finálního provedení elektroinstalace v kanceláři společenství a jejím zázemí.
V průběhu týdne prováděla firma Energo Praha výměnu hlavních pojistkových skříní před jednotlivými domovními vchody, v rámci fotodokumentace průběhu stavby v interieru zaznamenal AD rovněž výměnu těchto skříní.
V domovním vchodě 540 Elfap s.r.o. oznamuje vypínání elektřiny z důvodu výměny hlavního domovního vedení a patrových skříní na termíny: 22. 2. 2016 - vypnutí 6. až 11. patro, 23. + 24. 2. 2016 vypnutí celého vchodu a 25. 2. 2016 vypnutí výtahu. Dodavatel si takto průběžně provádí dodávky, které by mohly v závěru celé akce způsobit časový skluz.
Současně jsou dokončovány rekonstrukce elektroinstalace v suterénu I. sekce. Ve druhé sekci probíhá postupné přepojování bytů na nové elektrorozvody. Návazně probíhá montáž záklopů SDK kaslíků.
Práce probíhají dle dohodnutých dispozic, firma se celkově snaží svojí organizací zkrátit dobu realizace.
Stará verze webu |
© 2015-2020, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548