Stáhnout PDF

Informace o stavu realizovaných projektů v domě

Výměna oken ve společných prostorách

Poškození nových plastových oken a dveří petlicemi, visacími zámky apod. bude postiženo přeúčtováním nákladů na opravu (výměnu okna či dveří) vlastníkům v daném vchodu.
Firma Otherm nabízí vlastníkům slevu na výměnu oken v bytech v návaznosti na naši zakázku.
Pro konkrétní informace se obracejte na pana Pecháčka, tel. č. 602 411 999.

Elektro

Poškození nových zvonkových tabel vylepováním jmenovek apod. bude postiženo přeúčtováním nákladů na opravu (výměnu) příslušnému vlastníkovi.
Rekonstrukce interiérů bude navazovat v druhé polovině roku 2016 (po schválení rozpočtu shromážděním SVJ).
© 2015-2024, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru