Společenství vlastníků Feřtekova 538-548

Aktuality
Co dělat když
Dokumenty Zápisy ze shromáždění Zápisy z jednání výboru Projekty Stanovy SVJ Domovní řád Pojistná smlouva Allianz Energetický štítek Plány domu
Kontakty Společenství vlastníků Výbor Kontrolní komise Správní firma Domovník Havarijní služby a výtahy
Odkazy Stavba v katastru nemovitostí Pozemek v katastru nemovitostí Obchodní rejstřík
BD FEBYT

Výměna zámků: 10.4.2014

Markéta Růžičková, 09. 04. 2014
Výměna zámkových vložek od vchodových dveří - přední i zadní vchodové dveře - se uskuteční ve čtvrtek 10.4.2014.
Ve vchodech 540, 543, 544 a 548 jsou nyní namontovány schránky, kam můžete vhazovat dopisy pro výbor SVJ, domovníka, družstvo FEBYT a správcovskou firmu MAN. Výbor zajistí pravidelné vybírání schránek a další distribuci do schránek k jednotlivým adresátům.

Výměna zámků/klíčů - příští týden

Markéta Růžičková, 03. 04. 2014
Vážení vlastníci,
plánovaná výměna zámků se uskuteční v týdnu od 7. do 11. dubna 2014, pro ještě nevyzvednuté klíče je možno přijít v úředních hodinách SVJ v úterý 8. dubna 2014 od 18 do 19 hodin do kanceláře ve vchodu 540.
Výbor Společenství Feřtekova 538-548

Výměna klíčů začne v úterý 25.3.

Markéta Růžičková, 16. 03. 2014
Vážení vlastníci a obyvatelé domu,
věnujte prosím pozornost přiloženému souboru VYMENA KLICU, kde jsou podrobné informace k plánované výměně klíčů od vstupních dveří do domu.

Neteče voda

Jaroslav Benkovský, 22. 01. 2014
Dnes, 22.1.2014, neteče voda, podle oznámení vodáren by měla téci po 16. hodině.
info na webu vodaren
Děkujeme za pochopení.
výbor

Pojistná smlouva

Jaroslav Benkovský, 14. 01. 2014
Pojistná smlouva platná od 1.1.2013

Psí louka - Hanouškova ulice

Jaroslav Benkovský, 06. 01. 2014
V pondělí, 6.1.2013 prošla tiskem zpráva o zamýšleném vybudování psí louky za domem, vedle hřiště na západní straně. Na základě podnětu vlastníka bytu jsem se obrátil na UMČ Praha 8 s žádostí o informaci. Korespondenci přikládám.

Od: Rostislav Caha

Komu: Martin.Schwarz@praha8.cz

Datum: Mon, 6 Jan 2014 15:42:58 +0100

Předmet: RE: Plánovaná psí louka - Hanouškova ulice

Dobrý den,

děkuji za rychlou reakci.

K bodu 5 bych si dovolil drobnou poznámku:

Porovnám-li psí louku v Lodžské ulici, pak bych si dovolil namítnout, že je z hlediska bydlení kvalitativně jiná, než co se plánuje o nás. Jde o to, ze v domě Feřtekova 538-548 naprostá většina obyvatel má ložnice na severni straně, tedy směrem k zamýšlenému pozemku. To by znamenalo výrazné zvýšení hlučnosti, zejména v ranních hodinách. Toto není případ Lodžské ulice, neboť tam domy na západní straně okna na východ nemají, a dům na východní straně od loučky je odstíněn několika řadami stromů. Proto navrhuji, aby radnice Prahy 8 informovala obyvatele přilehlých domů a vyvolala veřejnou diskuzi, například veřejnou schůzi v kulturním domě Krakov. V minulosti totiž došlo k velkému zvýšení hlučnosti a to v odpoledních a večerních hodinách tím, že bylo upraveno hřiště na témže pozemku. V době, kdy je teplo, tedy na jaře, v létě i na podzim, se z hřiště ozývá dunění míčů pocházející jak z hrazení okolo hřiště, tak z desky basketbalového koše. Dochází k tomu často do pozdních večerních hodin. Obyvatelstvo domu je z historických důvodů v nemalé části staršího věku a na toto byly od počátku provozu hřiště stížnosti. Vybudování psí loučky, pokud bude pozemek intenzivněji než teď využíván, situaci ještě zhorší. Přeji hezký den, Rostislav Caha

Od: Schwarz Martin (P8)

Komu: Rostislav Caha

Datum: Mon, 6 Jan 2014 14:14:17 +0000

Předmet: RE: Plánovaná psí louka - Hanouškova ulice

> Vážený pane doktore,

> posílám Vám požadované informace.

>

> 1.       Psí louka má být na pozemku p.č. 840/301, k.ú. Bohnice.

> 2.       Louka by měla mít obdobný charakter jako louka při ulici Lodžská mezi služebnou policie ČR a poštou Krakov.

> 3.       Projekt je v kompetenci našeho odboru, tedy odboru životního prostředí.

> 4.       Předpokládáme realizaci v jarních měsících tohoto roku.

> 5.       Vzhledem ke zkušenostem z minulých projektů psích luk a s ohledem na to, že je dotčený prostor již léta neoficiálně majiteli psů k venčení využíván, s vedením veřejné diskuze nepočítáme. Jsme přesvědčeni, že tak jako v ostatních případech, vymezení  plochy pro volný pohyb psů, s jasnými pravidly, přispěje k lepším vztahům mezi „pejskaři“ a „nepejskaři“.

>

> S pozdravem

>

> Martin Schwarz

> oddělení správy městské zeleně

> odbor životního prostředí

> Úřad Městské části Praha 8

> Na Košince 1

> 180 48 Praha 8

>

>

>

> From: Rostislav Caha > Sent: Monday, January 06, 2014 10:34 AM > To: Ďoubalová Simona Ing. (P8); Klíma Lukáš; Kňourková Marcela Bc. (P8); Němcová Eva (P8); Němcová Karolína Bc. (P8); Orlová Pavlína Bc. (P8); Schwarz Martin (P8); Žižka Daniel (P8) > Subject: Plánovaná psí louka - Hanouškova ulice

>

> Dobrý den, > obracím se na vás jako předseda Společenství Feřtekova 538-548 v souvislosti s dnešní informací v novinách Metro o plánovaném vybudování psí louky v ulici Hanouškova. > Prosím o zaslání těchto informací:> - na kterém pozemku má být psí louka vybudována (stačí parcelní číslo)> - jak má louka vypadat a jaké budou pravidla pro její využívání> - kdo má projekt psí louky v kompetenci> - jaký je časový horizont vybudování psí louky> - bude vedena nějaká veřejná diskuze? > Vzhledem k tomu, že se na mne již obrátilo několik obyvatel domu, byl bych rád, kdyby nám byly tyto informace poskytnuty, neboť se plán budoucí louky přímo dotýká mnoha obyvatel domu. > Děkuji za informace a přeji hezký den. > RNDr. Rostislav Caha, Ph.D, předseda SVJ

Prasklá voda 539

Jaroslav Benkovský, 04. 01. 2014
Ve vchodě 539 praskla vodovodní přípojka. V tuto chvíli je možno čerpat vodu ve vchodě 538 u hlavního uzávěru vody.
Podle posledních zpráv by měl v neděli v 8 hodin přijet bagr, aby mohla být provedena oprava pod chodníkem.
Děkujeme za pochopení.
Výbor SVJ

samozamykací zámky ve vchodech 538-540, pozor: nezamykat

Markéta Růžičková, 21. 12. 2013
Vážení vlastníci,
ve vchodech 538-540 byly dnes do vchodových dveří namontovány nové zámky. Klíče zůstávají stejné, mění se však mechanismus zavírání, resp. zamykání dveří. Tato změna se snaží zabránit pohybu cizích osob v domě a má za cíl účinně chránit bezpečí a majetek obyvatel.
Zadní vchody (směr parkoviště za domem) jsou osazeny mechanickými samozamykacími zámky, tj. zámek se po zavření dveří zamkne, zevnitř jde klikou otevřít.
Přední vchody (směr obchod Albert) mají samozamykací zámek s elektrickým pohonem, tj. dveře se rovněž po zavření zamknou, zevnitř se otevírají po stisknutí kliky a navíc je lze otevřít přímoz bytu - pomocí tlačítka zvonku na domácím telefonu. V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí elektroinstalace (jaro 2014) však bude možno tuto službu využívat teprve po zapojení všech obvodů. Do té doby je třeba návštěvám chodit otevřít dolů.
Za tuto nepříjemou komplikaci se omlouváme a věříme, že budete s novými zámky spokojeni a že lépe zabezpečí společný majetek.
Důležité upozornění: dveře se automaticky zamykají samy, nezamykejte tedy dveře klíčem!
(Pokud by někdo zamykal dveře klíčem, musí po něm další člověk dveře opět odemknout klíčem – klika zůstává u zamčených dveří klíčem nepohyblivá. Pokud by ji někdo zmáčknul násilím - zámek by se rozbil).
Výbor SVJ

Malování

Markéta Růžičková, 15. 12. 2013
Vážení vlastníci,
obracím se na vás v tento předvánoční čas s opakovanou informací týkající semalování. Předchozí jste si mohli přečíst v informacích z jednánívýboru, které jsou pravidelně vyvěšovány na nástěnky, z webu a také z emailu, který výbor rozeslal.
Po zahájení malování byl výbor několika vlastníky upozorněn na nesmyslnostmalování před rekonstrukcí elektřiny. Výbor si uvědomuje, že malování předrekonstrukcí není úplně nejvhodnější, nicméně je nucen upozornit na to, že1. Malování v přízemí bylo požadováno valnou většinou na Shromáždění,
přestože výbor upozorňoval, že si myslí, že by se mělo počkat. Důvodempožadavku z pléna bylo to, že všem vadí, jak vypadají zdi při vstupu návštěvdo domu. Došlo ke shodě na malování v přízemí tak, aby návštěvy procházelyalespoň trochu upravenými prostory.2. Výběr malíře byl proveden na základě výběrového řízení z nabídekněkolika firem.3. Většina zdí, které se malují, neobsahuje žádnou elektroinstalaci,
takže při rekonstrukci elektro nedojde k jejich poškození.4. Dílo dosud není hotovo, ani předáno.
Kdybychom čekali s malováním na kompletní rekonstrukci domu, bylo by toještě minimálně na dva roky – je potřeba ještě vyměnit okna a opravitpodlahy.
Je velmi nepříjemné, když se najdou i takové výtky směrem k výboru, kdystěžovatel není vlastníkem a přitom neváhá slovně napadnout i rodinnépříslušníky člena výboru, argumentuje tím, jak on by byl schopen všechnozařídit a přitom nikdy nic pro dům neudělal.
Přitom výbor1. je vázán rozhodnutím Shromážděním, jakkoliv by bylo nesmyslné.2. opakovaně žádal vlastníky o pomoc, zejména ty, kteří se orientují v ekonomické oblasti, stavebnictví, právu. Ochota vlastníků je v podstatěnulová. Děkuji za pochopení,
Rostislav Caha
Předseda SVJ

Malování v domě

Jaroslav Benkovský, 14. 12. 2013
V domě probíhá malování. Podle oznámení pana malíře je vymalována 1. vrstva, po níž bude následovat oprava nerovností. Prosím o trpělivost, doba předání díla je v půli prosince. Dokud nebude dílo hotovo, nemá cenu kometovat jeho kvalitu. Ujišťuji vás, že platba bude následovat teprve po převzetí z naší strany.
K četným připomínkám ohledně nesmyslnosti malování před rekonstrukcí elektřiny poznamenávám, že o tom rozhodlo Shromáždění na základě požadavku z pléna přes mé upozornění, že to napovažuji za vhodné, a přes mou informaci, kolik takové malování stálo před 15 lety.
Děkuji za pochopení,
Rostislav Caha
předseda
Archiv
 
< Novější
 Starší  >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Stará verze webu |
© 2015-2019, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548